Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Feeds

Vegetaţia include atât elemente specifice pădurilor central-europene (gorun, fag) cât şi specii floristice caracteristice stepelor şi silvostepelor continentale est-europene.

Fauna este caracteristică zonei şi întâlnim mamifere precum căprioara, mistreţul, lupul, vulpea, pisica sălbatică, viezurele, iepurele. Dintre păsări se remarcă găinuşa de alun, ciocănitoarea, cucul, fazanul, prepeliţa, şoimul, bufniţa şi peşti ca mreana şi bibanul.

Scroll to top